Minecraft Junup Server

IP: play.junup.eu
Online: - / -

Navod petov

Peta ulovíš tak, že zabijete moba lasom (lead)!

List všetkých PETov nájdeš na adrese: http://mc.junup.eu/page/pet-list

 

Príkazy:

 • /mypet – Zobrazí všetky možné príkazy
 • /petinfo [nick] - Zobrazí informácie o tvojom petovi (v prípade zadania nicku o petovi zvoleného hráča). Tento príkaz zobrazí: Životy, Damage, Hlad (0 – Hladný, 100 – Najedený), Krmivo (Keď obdržíl damage doplníte mu životy), Chovanie, Strom skillov, Level, Xp body, Majiteľa (keď nie je váš) 


  Alias: /pinfo

   

 • /petname [Nové meno] – Nastaví meno tvojho peta. Môžu byť použité následujúce úpravy fontu ({&0}, {&1}, {&2}, {&3} {&4}, {&5}, {&6}, {&7}, {&8}, {&9}, {&a}, {&b}, {&c}, {&d}, {&e}, {&f}, {&k}, {&l}, {&m}, {&n}, {&o}, {&r} )

 • /petrelease – Odstráni tvojho peta, tak, že sa premení späť na moba.
 • /petcall – Privolanie peta (teleportuje sa k vám). 


  Alias: /pc; /petc

   

 • /petsenaway – Odvolanie peta (môže byť zavolaný použitím /petcall;/petc;/pc).


  Alias: /psa; /pets

   

 • /petrespawn [pay/show/auto] – Nastavenia respawnu pri zabití peta


  Alias: /petr; /pr 

   

 • /petskill – Zobrazí schopnosti tvojho peta
 • /petstop –Tvoj pet prestane útočiť na cieľ

   


  – Užitočné vo farm aggressive móde
  Alias: /ps; /pets

   

 • /petchooseskilltree – Zobrazí možné stromy schopností

   

  Alias: /pcst; /petst
 • /petcapturehelper – Zobrazí informácie potrebné pre chytenie peta

   

  – Enable/disable
  Alias: /pch

   

 • /pettype – Zobrazí základné informácie o danom mobovi

   

  – Príklad: /pettype zombie

   

 • /petoptions [parameter] – Nastavenie peta

   

  – healthbar (zapína/vypína ukazateľ  životov peta), idle-volume <%hlasitosť> (nastavenie hlasitosti peta)

 

 

Príkazy schopností:

 • /petinventory – Otvár inventár tvojho peta
           
            – Nemôže byť otevorený keď tvoj pet pláva vo vode/láve
             Alias: /pi; /peti
 • /petpickup – Zapína/vypína zber vašeho peta


  – Je potreba aby tvoj pet mal inventár s aspoň jedným volným slotom
  Alias: /pp; /petp

   

 • /petbehavior [mod] – Spôsob akým sa bude pet chovať


  Mody: Friendly – Neútoči ani keď je napadnutý
  Normal – Pet útoči ako normálny vlk, útoči do vzdialenosti 15 blockov od jeho majiteľa
  Farm – Pet útoči automaticky každé monstštrum do 15 blockov
  Raid – Chovanie ako u normal, ale neútoči na hráčov a ich petov
  Duel – Peti s nastaveným týmto módom na seba vo vzdialenosti 5 blockov budú útočiť
  Alias: /pb; /petb
 • /petbeacon – Otvorí beacon okno tvojho peta


  Alias: /pbeacon; /petbeacon

 

 

**Poznamka: 

- Nutné!!!    ;     [hodnota] – Voliteľné